شناسنامه خدمات اداره کل
شناسنامه خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
 
صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاههای دولتی
 ـ صدور مجوز شماره گذاری خودروهای خریداری شده1
 ـ صدور مجوز تغییر مالکیت خودروهای دولتی2
 ـ صدور مجوز حذف خودروهای اسقاط شده دولتی3
 ـ صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش4
 ـ صدور سند فروش خودروهای دولتی5
 ـ صدور مجوز تعویض پلاک خودروهای دولتی6
صدور انواع گواهی های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی
ـ صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد مالکیت اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی ( اجرای ماده 27 ضوابط اجرایی بودجه93 ) 1
  ـ صدور گواهی اصلاح و یا صدور سند مالکیت املاک و اراضی دستگاههای اجرایی( اجرای بند د ماده 26 آئین نامه اموال دولتی) 2
ـ صدور گواهی المثنی برای اسناد مالکیت مفقوده دستگاههای اجرایی (اجرای تبصره 4 ماده 120 قانون اصلاحی قانون ثبت) 3
صدور سفارش چاپ و توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض
رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل
تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و رویه های حسابداری بخش عمومی و پاسخگویی به استعلامات
تهیه صورتحساب عملکرد بودجه ای سالانه استان و اصلاحیه
پرداخت حقوق کارکنان دولت
پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
پرداخت اعتبارات هزینه ای(سایر)
دریافت و پرداخت سپرده دستگاههای اجرایی
اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد
دریافت درآمدهای اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاههای اجرایی
مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن
بازرسی
تسهیل و ساماندهی فرآیند صدور مجوز کسب و کار
نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاههای اجرایی
حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^