نام زیرپورتال : مازندران
آگهی مناقصه و مزایده

1396/12/6 يكشنبه

آگهی مزایده عمومی خودرو روآ

 
((آگهی مزایده عمومی))
اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران در نظر دارد به موجب مجوز کمیسیون ماده 2  لایحه قانونی نحوه استفاده و فروش اتومبیلهای دولتی ، یک دستگاه اتومبیل سواری با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. بدین وسیله از عموم دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ، اقدام نمایند .
نوع خودرو شماره شهربانی نوع پلاک مدل رنگ نوع سوخت شماره موتور شماره شاسی
پژو ROA 622 الف 13 ایران 62 دولتی 1386 نوک مدادی روغنی دوگانه سوز 11686022826 61338895
-آخرین مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 08/12/1396 ، اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران اداره امور اداری و تدارکات به نشانی ساری ، بلوار آزادی ، جنب برق منطقه ای مازندران و یا سایت اداره کل به نشانی www.ma.mefa.ir
-متقاضیان جهت بازدید از خودرو می توانند در ساعات اداری به نشانی فوق مراجعه نمایند .
- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : معادل 10 درصد قیمت پیشنهادی بصورت واریز وجه نقد به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2170165002000 بنام اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران نزد بانک ملی مرکزی ساری .
-آخرین مهلت و محل ارائه پیشنهادات : پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 20/12/1396 به نشانی فوق.
-تاریخ تشکیل کمیسیون مزایده و بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 21/12/1396 در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران . 
تلفن تماس   7 - 33364495  -  011 داخلی  188 و 108

جهت رویت اسناد مزایده فروش کلیک فرمایید

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^