نام زیرپورتال : مازندران
اخبار

1396/9/8 چهارشنبه

برگزاری هفتمین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان مازندران

هفتمین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان مازندران با دبیری اداره کل اموراقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گــزارش روابــط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی مازندران ، هفتمین جلسه ستاد درآمـد و تجهیز منابع استان با دبیری این اداره کل و در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران برگــزارشد.

بر اساس این گزارش دراین نشست، دکتر قاسم پیشه آخرین شرایط وضعیت وصولی درآمد دستگاههای اجرایی را تشریح نمود.

در ادامه ،آخـرین پیگیری ها و گزارش های دستگاه اجرایی در خصوص جذب منابع خارجی و نحوه اجـرایی پروژه های آب، راه، راه آهـن و فـرودگاه از سـوی نمـاینـدگان دستـگاه هـای مرتبـط ارائـه و مقـرر شد؛ دستگاه های اجـرایـی با هماهنـگی دبیرخانه مذکور جهت شناسایی، پیگیری و رفـع مشکلات پروژه های پیشنهادی پایش و ارزیابی لازم را به صورت ماهانه به عمل آورند.


 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^