نام زیرپورتال : مازندران

1396/12/10 پنجشنبه

رشد4.9 درصدی درآمدهای عمومی یازده ماهه سالجاری استان مازندران

دبیرستاد درآمد استان مازندران گفت: طی یازده ماهه سالجاری11859میلیارد ریال درآمدهای عمومی دراستان مازندران وصول شد که نسبت به سال قبل از رشد 4.9درصدی برخورداربوده است

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی مازندران، دکترقاسم پیشه، دبیر ستاد درآمداستان اظهارداشت: عملکرددرآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم وغیرمستقیم) وسایردرآمدها طی یازده ماهه سالجاری مبلغی حدود11859میلیاردریال بوده که نسبت به یازده دوازدهم قانون بودجه سال 1396معادل 82.6درصدتحقق یافته ونسبت به مدت مشابه سال قبل معادل4.9درصد افزایش را نشان می دهد.

نماینده وزیر ومدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران اظهارداشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم ازمالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم دریازده ماهه سالجاری به مبلغ 10856میلیاردریال رسیده است که نسبت به یازده دوازدهم قانون بودجه سال 1396معادل86.4درصدتحقق یافته  و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 5.5درصد افزایش داشته است.

مدیریت ارشد وزارت اقتصاد در استان مازندران اعلام نمود: طی یازده ماهه سالجاری ، مبلغ 1273میلیاردریال سایردرآمدها دراستان مازندران وصول شده است که نسبت به یازده دوازدهم قانون بودجه سال 1396معادل 60.6درصدتحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 0.8درصدی را نشان می دهد .


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^