نام زیرپورتال : مازندران

1396/10/23 شنبه

آگهی مزایده عمومی دو واحد مسکونی

اداره کل امور اقتصادی ودارایی مازندران در نظر دارد به موجب ماده 31 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 دو واحد مسکونی با مشخصات زیر و دارای سند رسمی مالکیت را از طریق برگزاری مزایده واگذار نماید

آگهی مزایده عمومی
     اداره کل امور اقتصادی ودارایی مازندران در نظر دارد به موجب ماده 31 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396  دو واحد مسکونی با مشخصات زیر و دارای سند رسمی مالکیت  را از طریق برگزاری مزایده واگذار نماید . بدین وسیله از عموم دعوت به عمل می آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت ،  شخصا یا با معرفی نماینده  اقدام نمایند .
ردیف کاربری ملک طبقه سند آدرس ملک متراژ قیمت پایه مبلغ تضمین
1 مسکونی سوم دارد ساری – میدان فرح آباد- مجتمع ششصد دستگاه – تیپ 2- بلوک 21 -  طبقه سوم غربی 91 مترمربع 1،200،000،000 ریال 60،000،000 ریال
2 مسکونی چهارم دارد ساری – میدان فرح آباد- مجتمع ششصد دستگاه  – تیپ 2- بلوک 21 -  طبقه چهارم غربی 91 مترمربع 1،100،000،000 ریال 55،000،000  ریال
- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : حداکثر تا تاریخ  30/10/96  ، به نشانی ساری ، میدان امام (ره) ، بلوار آزادی ، جنب برق منطقه ای ، اداره کل امور اقتصادی ودارایی مازندران ، اداره امور اداری و تدارکات ( مراجعه در ساعات اداری )  و یا از طریق سایت اداره کل به نشانی  ma.mefa.ir
- آخرین مهلت  ارائه پیشنهادات : پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 14/11/96 .
- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی بنام اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران با مدت اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و یا واریز نقدی به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره   2170165002000  نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی ساری به مبلغ مشروحه فوق .  
- تاریخ تشکیل کمیسیون مزایده و بازگشایی : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ   15/11/96
تلفن هماهنگی جهت بازدیداز املاک و کسب اطلاعات بیشتر :    7-33364495-011   داخلی  111 و 170  

جهت رویت اسناد مزایده فروش کلیک فرمایید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^