نام زیرپورتال : مازندران

1396/8/14 يكشنبه

وصول7514میلیارد ریال درآمدهای عمومی سالجاری استان مازندران

دبیرستاد درآمد استان مازندران گفت: طی هفت ماهه سالجاری 7514میلیارد ریال درآمدهای عمومی دراستان مازندران وصول شد که نسبت به سال قبل از رشد 7.9درصدی برخورداربوده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی مازندران، دکترقاسم پیشه، دبیر ستاد درآمداستان اظهارداشت: عملکرددرآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم وغیرمستقیم) وسایردرآمدها طی هفت ماهه سالجاری مبلغی حدود7514میلیاردریال بوده که نسبت به هفت دوازدهم قانون بودجه سال 1396معادل  82.3 درصدتحقق یافته ونسبت به مدت مشابه سال قبل معادل7.9 درصد افزایش را نشان می دهد.
نماینده وزیر ومدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران اظهارداشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم ازمالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم درهفت ماهه سالجاری به مبلغ 6736 میلیاردریال رسیده است که نسبت به هفت دوازدهم قانون بودجه سال 1396معادل86.4 درصدتحقق یافته  و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 7.5درصد افزایش داشته است.
مدیریت ارشد وزارت اقتصاد در استان مازندران اعلام نمود: طی هفت ماهه سالجاری ، مبلغ 778میلیاردریال سایردرآمدها دراستان مازندران وصول شده است که نسبت به هفت دوازدهم قانون بودجه سال 1396معادل 58.2 درصدتحقق یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 11.7درصدی را نشان می دهد .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^