پیوندها

متون عمومي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران
تلفن تماس با مسئولان اداره کل
  کد مازندران:   011
 
عنوان
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
تلفن عمومی سازمان
 
نماینده وزیر و مدیرکل
33364030
33360026
113
33364495-7
معاون هزینه
33368307
33368307
118
"   "
معاون اقتصادی
33376950
33376950
141
"   "
معاون پشتیبانی
33368306
33368306
107
"   "
 اداره حراست
33353402
33363566
150
"   "
اداره روابط عمومی
33373960
33373960
106
"   "
ذیحسابی
33390577
33390577
102
"   "
اداره اموراداری وتدارکات
33361747
33361747
188
"   "
قسمت خزانه
33366005
33353406
137
"   "
گروه نظارت مالی
33367102
33367102
140
"   "
گروه تمرکز وتلفیق
33367101
33367101
128
"   "
اداره اموال و اوراق بهادار
33361620
33361620
130
"   "
گروه فناوری اطلاعات
33366004
--
117
"   "
مرکزخدمات سرمایه گذاری
--
33376950
142
"   "
گروه مطالعه وتحلیل وضعیت بخشهای اقتصادی
--
33376950
112
"   "
گروه مطالعه وتحلیل سیاستهای پولی ومالی
--
33376950
122
"   "
 
نشانی : ساری بلوار آزادی - اداره کل اموراقتصادی ودارایی - کد پستی : 47445-48175
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^