پیوندها

گواهی درآمد عمومی
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
نام زیرپورتال : مازندران

بسمه تعالي

 

                                                                                                                                      شماره:

                                                                                                                                      تاريخ :

 

از         : ذيحسابي

بــه    : معاونت محترم هزينه ورئيس خزانه معين استان مازندران

موضوع: گواهي درآمد عمومي

 

باسلام

   خواهشمند است دستورفرمائيد وصول مبلغ                             ريال كه به شرح جدول ذيل در                   ماه  سال          بحساب آنها نمايندگي واريز گرديده است را گواهي فرمايند .

 

                                                     نام و نام خانوادگي ذيحساب

                                                        امضاء

 

رديف

شماره حساب

شماره طبقه بندي

عنوان درآمد

مبلغ به ريال

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^